Předání zkušeností ostravských asistentů prevence kriminality

Ke konci srpna jsme navštívili spolu s místostarostou a ředitelem MP města Bohumína vyloučenou lokalitu v Ostravě a také dětské dopravní hřiště v Ostravě-Přívoze. Měli jsme tak možnost poznat práci asistentů prevence kriminality na vlastní kůži a zjistit podstatné informace a postřehy z praxe, které pomohou se zavedením projektu v Bohumíně, které je naplánováno již od začátku října tohoto roku.

"Hosté se zajímali o práci stávajících ostravských asistentů. Aby poznali také jejich práci v terénu, navštívili s nimi sociálně vyloučenou lokalitu na ulici Jílová a dětské dopravní hřiště Orebitská v Ostravě-Přívoze, které provozuje městská policie. Hovořili přímo na místě o problematice sociální exkluze s asistenty a strážníky úseku prevence a propagace. Účelem návštěvy poslance i dalších zúčastněných bylo získat o práci asistentů prevence kriminality konkrétní poznatky, tak říkajíc, přímo od zdroje.

Exkurzi v terénu předcházelo pracovní setkání zainteresovaných představitelů s mentorkou asistentů prevence kriminality, manažerkou programu prevence kriminality statutárního města Ostravy a samotnými asistenty. Debata se týkala pozitivních postřehů, ale také úskalí práce asistentů, otázky výběrového řízení na tyto pracovní pozice i problematiky proškolování základů jednotlivých právních norem potřebných pro úspěšný výkon práce asistenta prevence kriminality."

Tímto bychom chtěli poděkovat Městské policii Ostrava za možnost setkání k tématu Asistentů prevence kriminality, které bylo pro pro všechny zúčastněné velmi přínosné a pomůže tak realizovat projekt asistentů v Bohumíně. Velké díky patří také paní mentorce Martině Böhmové, která všechny do celé problematiky perfektně zasvětila, metodicky vysvětlila jednotlivé kroky a celou exkurzi velmi dobře zorganizovala. Děkujeme!


Zdroj: http://www.mpostrava.cz/WebForms/Stranky/Detail.aspx?Id=908&pg=Default

Galerie:

      
 
      
 
 
8. 9. 2015