Společná vize MO ANO v Bohumíně

Dovolte, abychom vám představili hlavní motto vize naší místní organizace. Celá vize vzešla z několika společných setkání, které řídil samotný kandidát na člena krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, pan Mgr. Zdeněk Karásek. Tímto bychom mu chtěli poděkovat, že se tohoto nelehkého úkolu zhostil a pomohl nám vizi vytvořit.

 

Společná vize politického hnutí ANO – Místní organizace v Bohumíně

 

S DŮVĚROU A RESPEKTEM – ANO, JSME SPOLEHLIVÁ VOLBA PRO BOHUMÍN

 

Jak jsme již psali v předchozím článku, makali jsme na tvorbě společné vize naší místní organizace. Po sérii setkání se nám to podařilo, a došli jsme k tomu, že se v zásadě držíme dvou základních hodnot a těmi jsou důvěra a respekt. Na těchto základech je pak vybudována celá vize, na které se podílela většina členů a aktivních sympatizantů místní organizace.

Děkujeme všem za skvělou spolupráci při tvorbě vize a děkujeme hlavně také vám všem, kteří nám zachováváte svou přízeň.

24. 3. 2016