Výsledky ankety – pocit bezpečí v Bohumíně

949 respondentů a výsledky, které pomohou zlepšit strategii města v oblasti bezpečnosti. Tak by se dala stručně popsat anketa, kterou měli možnost vyplnit občané Bohumína mezi březnem a květnem tohoto roku. Některé možná výsledky nepřekvapí, někteří mohou mít dojem, že je anketa vyplněna spíše pocitově než podle skutečnosti.

Pokud by tomu tak bylo, tak je zřejmě potřeba zlepšit komunikaci této problematiky směrem k občanům. „Pracujeme na webovém nástroji, který by měl zásadně zlepšit komunikaci města ohledně problematiky bezpečnosti. Jak se nám to povede, zjistíme snad při dalším dotazníkovém šetření,“ říká předseda bezpečnostní komise Jan Sedláček.

Nezávisle na výsledcích ankety město připravuje specifické projekty, které se však výsledků ankety přímo týkají. Jedná se o projekt asistentů prevence kriminality*, projekt školní dohledové služby** či projekt startovacích bytů ve spolupráci s Armádou spásy. Jednalo by se o sociální službu, kdy smyslem Programu sociálního bydlení je intenzivní sociální práce s osobami v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli zvládat životní situace v oblasti zejména bydlení a zaměstnanosti. Na výběru lidí, kterým by byl byt do podnájmu přidělen, by se se podílel nejen poskytovatel služby, ale i např. orgán sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovník obce, zástupce majetkového odboru, popř. bytové komise apod. Složení komise i stanovení kritériií je předmětem dohody. Pojďme se krátce podívat na některé z výsledků ankety.

Většina respondentů ankety bydlí v Novém Bohumíně a navštěvuje Bohumín kvůli rodině či známým. Pocitově se míra kriminality zvětšuje a to nejen v Bohumíně či v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice. Míra kriminality znepokojuje drtivou většinu respondentů a ze společenských problémů vedou problémy s ubytovnami a dále pak kriminalita a nezaměstnanost. Nejvíce se cítí lidé být ohrožení vandalismem, krádežemi či fyzickým napadením. Mezi největší problém porušování veřejného pořádku patří jednoznačně drogy. Cítíte se ve městě bezpečně? Po setmění se většina respondentů v Bohumíně bezpečně necítí, ve dne situace pro respondenty tak kritická není. Strach z některých lidí či skupin obyvatel má 87 % respondentů a 74 % je přesvědčeno, že se v Bohumíně nachází lokalita, ve které se necítí bezpečně. Jako kritický údaj se vyjevila otázka „Stal/a jste se v posledních dvanácti měsících v Bohumíně protiprávního jednání?“, 83 % odpovědělo kladně, přičemž 49 % označilo za protiprávní jednání krádež. Co se jeví jako ještě kritičtější, je fakt, že 78 % respondentů toto protiprávní jednání ani nikomu neoznámilo. Spokojenost s PČR či MP vyšla pak velmi neutrálně. Pokud se podíváme dále na otevřené otázky, tak se jako nebezpečná lokalita jednoznačně ukázala oblast Hl. nádraží, Drátovny a Hlavní třída a v otázce policie se ukázalo, že vadí respondentům zejména nedostatek hlídek a řešení převážně drobných přestupků.

 

Videoreportáž k výsledkům ankety bezpečnosti můžete shlédnout zde..


Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem těm, kteří anketu vyplnili a pomohli tak městu v dalším směřování v této oblasti. Anketa se bude opakovat i v dalších letech, abychom mohli výsledky porovnat. Děkujeme!* Asistent prevence kriminality je projekt dlouhodobě podporovaný Ministerstvem vnitra a funguje úspěšně například v Karviné či v Ostravě. Velmi stručně řečeno se jedná o terénní pracovníky fungující pod městkou policií, kteří docházejí do problémových lokalit dohlížet na pořádek a chování spoluobčanů, a řeší také konflikty zejména mezi místními skupinami obyvatel. V Karviné se například Asistentům podařilo vyřešit v jednom roce na 2000 případů a v Mostě díky nim poklesl počet výjezdů Policie ČR až o jednu třetinu.

** Školní dohledová služba funguje dlouhodobě například ve městě Most. Bezpečnost dětí je jistě velkou prioritou a tento projekt se na ni speciálně zaměřuje. S větším klidem můžete poslat vaše dítě do školy, pokud víte, že na ně někdo dohlíží - aby bezpečně přešly přes přechod, aby se nedostaly do nějakého konfliktu či třeba nechodily za školu. Školní dohledová služba pokrývá široký rámec činností a navíc dokáže zapojit dlouhodobě nezaměstnané.

15. 9. 2015